Begeleidingsaanbod

 

Wij bieden diverse vormen van begeleiding aan. Zowel ambulant thuis, op school, werk of als dagbesteding en andere mogelijkheden waar nodig. Begeleiding individueel van jeugd, jong volwassenen en volwassenen.

 

JEUGD 6 - 18 jaar

• Pedagogische hulp thuis

De ambulante begeleider biedt pedagogische ondersteuning thuis. Kortdurende hulp, flexibel praktisch afgestemd op wat nodig is.

 

• Kindercoaching

Kortdurende hulpverlening als kinderen niet goed in hun vel zitten, ongeacht de oorzaak of reden. Coaching en ondersteuning van kind en ouders thuis, op school of bij Zorgbureau Anders.

 

Het kind vertoont gedragsverandering en signalen dat er iets aan de hand. Bijvoorbeeld faalangst, hyperventilatie, verlegenheid, teruggetrokken- of onaangepast gedrag, eetproblemen, opvallend druk-zijn, woede-aanvallen of andere vormen.

• Ambulante gezinsbegeleiding

Dit vindt regelmatig thuis plaats, verdeeld over een  bepaalde periode. De coach voert enerzijds gesprekken en geeft tips rond dagelijkse bezigheden, anderzijds praktijkoefeningen bij bepaalde leefsituaties. Ouders en kinderen leren hierbij nieuwe vaardigheden.

 

• Woonbegeleiding

Zorgbureau Anders helpt je graag en vergaand met wonen. Vanaf het vinden van een eigen woonplek,

tot ambulante woonbegeleiding door een coach.

Vanaf lichte woonbegeleiding tot 24-uurs 'Beschermd Wonen'. Wij helpen jouw kennis, vaardigheden en gedrag zo te ontwikkelen dat jij je zo zelfstandig mogelijk kunt redden in de maatschappij en dat jouw sociaal netwerk versterkt wordt.

JONG-VOLWASSENEN 18 - 23 jaar en VOLWASSENEN 23 - 65+ jaar

• Thuis

Het kan zijn dat je thuis tijdelijk ondersteuning of zorg nodig hebt bij praktische zaken zoals huishouden, dagstructuur vinden, gezondheid of persoonlijke hygiëne.  We komen bij jou thuis en samen maken we een plan om je op weg te helpen zodat je weer grip op het dagelijks leven krijgt.

 

• Ontzorgen

• Wij ontzorgen je. Dat betekent vaak het zoeken en vinden van passende huisvesting, dagbesteding (werk of scholing), administratieve- en financiële ondersteuning.

 

• Wonen

Het opbouwen van een zelfstandig en zelfredzaam leven met huisvesting en met hulp van je ouders, familie en vrienden... dat staat centraal bij ambulante(woon)begeleiding. Doel hierbij is dat je actief gaat worden en blijft! In de maatschappij.

 

• Financiën

Ondersteuning bij het leren omgaan met geld (bij bewindvoering),  eventueel schuldenoverzicht maken, budgetplan opstellen en samen zoeken naar oplossingen bij financiële problemen.

• Werken en dagbesteding

Niet langer op de bank blijven hangen, maar actief aan

de slag gaan. Op zoek naar werk of een andere passende dagbesteding. Dit willen we graag samen met jou doen.

 

• Gezondheid

Zorg dat jij jezelf niet vervuilt, dat je niet terugvalt in je verslaving. Een paar keer per week komt de coach langs, zodat jij je niet eenzaam voelt. De coach helpt bijv. bij het bereiden van een gezonde maaltijd. Of geeft deskundige hulp om aan je verslaving te werken of om in behandeling te gaan en dingen weer onder controle  krijgen. Zodat jij de regie over je eigen leven terugkrijgt.

 

• Sociaal

Je isolement doorbreken, nieuwe vrienden vinden en een netwerk creëren. Samen doelen in beeld brengen en ook zelf ook actie ondernemen.

 

• Job coaching

Heb je een psychische, psychiatrische, fysieke beperking of heb je een Wajonguitkering? We denken dat jij ook dan een zeer waardevolle bijdrage kunt leveren en helpen je graag daarbij. Samen zoeken we naar een passende werkplek in samenwerking met werkgever en het UWV.

Onze begeleidingswijze gaat uit van de dingen waarin je goed bent en concrete mogelijkheden. Je kunt vaak meer dan jezelf denkt. Na 6 weken (gerekend vanaf de start van de begeleiding) stelt je coach samen met je een begeleidingsplan op. Hierin staan de doelen beschreven waaraan we de komende tijd gaan werken en binnen welk termijn de doelen behaald moeten zijn. Het begeleidingsplan dient als leidraad voor de geboden begeleiding. Dit plan wordt halfjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

 

De woonbegeleiding kan in meerdere vormen. 24 Uur bereikbaarheid wil zeggen dat cliënten ook in de nacht een beroep kunnen doen op een begeleider voor telefonische ondersteuning. Bij crisis kan de begeleider binnen 15 minuten aanwezig zijn. Bij calamiteiten geldt in het kader van normalisatie, bellen naar 112. De cliënten krijgen een werkmap waarin dit beschreven staat.

 

Een woonvorm voor cliënten van Zorgbureau Anders kan een kamer of een studio zijn met eigen douche, wc en kookgelegenheid. Wasmachine en droger kunnen in een gedeelde ruimte. De cliënten beschikken over een gezamenlijk voordeur en een eigen deur van hun studio of appartement.

 

Een andere vorm kan zijn in appartementen, huizen die gesitueerd zijn in een woonwijk en betaalbare huurwoningen via de Sociale woningbouwvereniging die tijdelijk woningen reserveren voor mensen die dringend een woning nodig hebben vanwege psychische en/of sociale redenen.

 

Vanuit deze woonvorm zouden de cliënten kunnen doorstromen naar een appartement of zelfstandig huisje indien ze wat meer stabiliteit hebben.

 

Meer weten?

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Bel of e-mail ons dan, ook voor het maken van een afspraak. Of vul op de website het contactformulier in, wij nemen dan snel contact met je op.

Kantoor en postadres

Zorgbureau Anders

Telefoon: 040 - 202 93 95

E-mail: info@zorgbureauanders.nl

www.zorgbureauanders.nl